top of page

Research and publications

Here you can find a selection of my publications.* A general description of my research interests can be found here. For a full overview of my work, including case notes, blog posts, lectures, presentations and grants, please have a look at this list.

 

*Links to full texts, where possible, will follow soon.

Books

- Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge University Press (Cambridge Series in European Law and Policy) 2018 

 

- With Toomas Kotkas and Frans Pennings (eds.), Specifying and Securing a Social Minimum in the Battle against Poverty, Hart Publishing (Human Rights Law in Perspective Series) 2019  

 

- With Janneke Gerards, Bas van Bockel, Yves Haeck and Joachim Meese (eds.), Sdu Commentaar EVRM 2020-2021, Sdu juridische uitgevers 2020 (in Dutch)

fullsizeoutput_3cc5.jpeg
fullsizeoutput_3cc9.jpeg
fullsizeoutput_33b0.jpeg

Articles (selection)

- With Jelle But e.a., 'Twitteren over grondrechten in tijden van de pandemie: startpunt voor discussie of stok om mee te slaan?' (accepted and forthcoming in Nederlands juristenblad) (in Dutch)

 

- With Heleen van Terwisga, 'Naar een stabielere positie van de Nederlandse rechter in een veranderend grondrechtenlandschap', 12 Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2021, pp. 166-188 (in Dutch)

 

- ‘Het nieuwe 91(2)-beleid van de Afdeling in een mensenrechtelijk licht’, JBplus 2020-3, pp. 36-47 (in Dutch)

- ‘De evolutie van mensenrechten en haar wisselwerking met de trias’, Ars Aequi oktober 2020-10, pp. 901-910 (in Dutch)

- With Kaisa de Bel, ‘Facing Financialization in the Housing Sector: A Human Right to Adequate Housing for All’, 38(2) Netherlands Quarterly of Human Rights 2020, pp. 94-114

- ‘Het recht op een rechtvaardiging en hoe de Hoge Raad in Urgenda de bescherming van fundamentele rechen serieus neemt’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2020, pp. 94-99 (in Dutch)

- ‘Urgenda, het EVRM, en het recht op een rechtvaardiging voor overheidsbeleid’, Overheid & Aansprakelijkheid 2020, pp. 5-7 (in Dutch)

 

- ‘The Right to Minimum Subsistence and Property Protection under the ECHR: Never the Twain Shall Meet?’, 21(4) European Journal of Social Security 2019, pp. 307-325 

- ‘Addressing Economic Inequality through Fundamental Rights Adjudication: Is Non-Discrimination the Way to Go?’, Diritti Comparati 2019, pp. 113-132 

 

- Klimaat, rechter, mensenrechten. Opmerkingen naar aanleiding van Urgenda’, Tijdschrift voor mensenrechten 2019- 3 pp. 13-16 (in Dutch)

 

- ‘Human Rights v. Insufficient Climate Action: the Urgenda Case’Netherlands Quarterly of Human Rights 2019, pp. 112-118.

 

- ‘De Urgenda-zaak als mensenrechtelijke proeftuin?’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2019, pp. 50-55 (in Dutch)

 

- ‘Indivisible Human Rights and Core Social Rights Protection under the ECHR’, Zeitschrift für Menschenrechte 2017, pp. 74-90

 

- ‘Als het om fundamentele rechten gaat. Bestuursrechtelijke toetsing vanuit mensenrechtelijk perspectief’, 8 Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2017, pp. 49-54 (in Dutch)

 

- ‘De invloed van niet-rechtstreeks werkende grondrechtelijke verdragsbepalingen en de wetgever’, 31 RegelMaat 2016, pp. 265-280 (in Dutch)

 

- ‘Eigendomsrechten en proportionaliteit: toetsing aan artikel 1 Eerste Protocol EVRM in het socialezekerheidsrecht’, JBplus 2016, pp. 67-83 (in Dutch)

 

- ‘De reikwijdte van grondrechten in tijden van proportionaliteitstoetsing. Over de noodzaak van een betere afbakening van artikel 1 EP EVRM (eigendomsrecht) in socialezekerheidskwesties’, 6 Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2015, pp. 244-267 (in Dutch)

 

- ‘The German right to an Existenzminimum, Human Dignity, and the Possibility of Minimum Core Socioeconomic Rights Protection’, 16 German Law Journal 2015, pp. 23-48

 

- ‘Social Security as a Fundamental Rights Issue in Europe: Ramaer and Van Willigenand the Development of Property Protection and Non-Discrimination under the ECHR’, 73 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2013, pp. 177-208

 

- ‘From Stec to Valkov: Possessions and Margins in the Social Security Case Law of the European Court of Human Rights’, 13 Human Rights Law Review 2013, pp. 309-349

 

- ‘Meergelaagdheid en ondeelbare mensenrechten: de sociaaleconomische bescherming van het EHRM en de mogelijke waarde van kernrechten’, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2013, pp. 95-113 (in Dutch)

 

-‘Di Sarno e.a.en de vuilniscrisis in Italië: Over individuele mensenrechtenbescherming en milieugerelateerde zaken’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin 2012, pp. 409-427 (in Dutch)

Contributions in edited volumes (selection)

- With Robin Vanderstappen, 'Blik op mensenrechten. De relevantie van sociale grondrechten voor the sociaal domein', in Geerten Boogaard et al. (eds.), Juridische vragen in het sociaal domein, Deventer: Wolters Kluwer 2021, pp. 165-185

 

- ‘Potential and Pitfalls of Indivisible Judicial Protection of a Social Minimum. From Inflation to Procedural Protection?’, in: Kotkas, Leijten and Pennings (eds.), Specifying and Securing a Social Minimum in the Battle against Poverty, Hart Publishing (Human Rights Law in Perspective Series) 2019

 

- ‘A Hole in the Dike? Dignity, Rights, and the Dutch Constitution’, in Passschier and Voermans (eds.), The Dutch Constitution Beyond 200: Tradition and Innovation in a Multilevel Legal Order, Eleven international Publishing 2018, pp. 127-138

 

- ‘Separation of Powers and the Limits to the “Constitutionalization” of Fundamental Rights Adjudication by the ECtHR and the CJEU’, in Ten Napel and Voermans (eds.), The Powers that Be. Rethinking the Separation of Powers: A Leiden Response to Christoph Möllers, Leiden University Press 2015, pp. 275-293

 

- ‘Defining the Scope of Economic and Social Guarantees in the Case Law of the ECtHR’, in Brems and Gerards (eds.), Shaping Rights in the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights, Cambridge University Press 2014, pp. 109-136

 

- ‘Proliferatie van EVRM-rechten: tijd voor een op een “kernrechtperspectief” gebaseerde argumentatie?’, in Feteris et al. (eds.), Gewogen Oordelen: Essays over Argumentatie en Recht, Boom Juridische Uitgevers 2012, pp. 379-394 (in Dutch)

bottom of page